Reference

Phoenix GrupaHotel Phoenix Zagreb/Sesvete: Organizacija Sajma izvrsnosti 2013. i suradnja u organizaciji izbora za Model godine 2013.

Strategic Management International Inc. Tulsa (OK) USA: Savjetovanje u području rješenja za informatičku sigurnost i upravljanje dokumentima.

Novi list d.d. Rijeka: Savjetovanje u području rješenja za ispis.

Novi kod d.o.o. Zagreb: Savjetovanje u području odnosa s javnošću i s inozemnim partnerima, te priprema projekata za natječaje za EU fondove. Prijevodi i lektoriranje službenih dokumenata i web stranica.

KS ProPrint d.o.o. Zagreb: Suradnja u u području rješenja za ispis i upravljanje dokumentima.

Toma-soft d.o.o. Zagreb: Prijevodi web stranica sa sportskim informacijama.

ComEng Data d.o.o. Zagreb: Prijevod web stranica.